Maling av Grønt Bygg

18.06.2018

Malermester Widar Lund starter tilrigging av stillas i Uke 26 (25.juni). Deretter vil bygget bli vasket i Uke 27, bakside og gavler vil bli tatt fra lift.

Bruk gjerne tiden frem til oppstart til å tilrettelegge litt på verandaene da firmaet etter hvert må ha tilgang dit. Prøv å midlertidig fjerne det som kan fjernes og/eller tildekke ting som står der.