Årsmøte

Siste ordinære Årsmøte ble gjennomført Tid: 4.mars 2019. kl.18:00 Sted : Lykkebo, Leirvegen 6, 2050 Jessheim.
Last ned innkallingen:
Årsmøte Protokoll 2019
Årsmøteinnkalling 2019
Årsmelding 2018

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller til årsmøte med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Innkallingen vil angi tid, sted for møtet samt dagsorden, herunder forslag som behandles på møtet. Med innkalling vil det også medfølge styrets årsmelding med revidert regnskap.

Innkallingen gjøres på epost til sameierne og også annonsert på sameiets nettside. Sameiere er ansvarlig for at de har oppgitt en aktiv/korrekt epost adresse til styret. 

Det henvises også til § 7 - § 9 i vedtektene som omhandler Årsmøte.

Last ned 2018 dokumenter:
Årsmøteinnkalling 2018
Årsmøteprotokoll 2018
Årsmelding 2017

Ekstraordinært Årsmøteinnkalling 2018
Ekstraordinært Årsmøteprotokoll 2018

Andre dokumenter angående siste årsmøte, herunder budsjett og regnskap er distribuert på epost ved innkalling til ordinært årsmøte, ellers er disse tilgjengelig på forespørsel til styret.