Beising

Det er den enkeltes sameier sitt ansvar å beise veranda/terrasse og gelender til trapp. Siden trapp deles av to sameiere er det enklest om man enten går sammen og beiser hver sin halvdel eller avtaler at man tar hele beisejobben hver sin gang.

Det er forventet at man beiser sitt ansvarsområde hvert 2-3 år for å unngå uttørking og sprekker. Manglende beising kan medføre at styret må leie inn firma for å utføre dette på sameiers regning.

Gjeldende fargekoder er:

Kontakt styret inntil informasjon legges ut her