Garasje og parkering

Sameiet har både garasje og parkeringsplasser tilgjengelig. Vi henviser også til Husordensreglene Pkt.5 som har mer info om dette temaet.

GARASJE
Alle seksjonene har rett på en garasjeplass hver. Den aktuelle plassen er markert på garasjeveggen ved din plass. Sameier disponerer denne plassen etter eget behov og har mulighet til å leie den ut til andre sameiere om man ikke benytter den selv. Det er ikke tillatt å leie ut eller på annen måte gi adgang til garasjen til personer utenfor sameiet.

Lagring i garasjeområdet skal begrenses, men kan gjøres i begrenset omfang så lenge det ikke er til sjenanse eller hinder for andre brukere. Herunder at det ikke opptar plass for naboplassene eller at det gjør at ditt eget kjøretøy stikker langt utenfor stolpene som er der og vanskeliggjør både passasje forbi og parkering for naboer ved siden av og tverrs over. Det er heller ikke tillatt med lagring av mengder med kjemikalier eller annet helsefarlig materiell her. Styret kan pålegge rydding hvis dette skulle skje. Sameier står selv ansvarlig for materiell lagret i garasjen i tilfelle tyveri eller lignende.

UTEPARKERING
Uteparkeringen er regulert og kontrolleres av P-Service da det er begrenset antall med plasser parkeringsplasser utendørs. Gjeldende parkeringsregler er til en hver tid skiltet og det er sameiers ansvar å være kjent med disse. Brudd på parkeringsregler kan medføre kontrollavgift fra P-Service. Klager på kontrollavgifter skal alltid rettes til parkeringsselskapet og ikke til styret.

UTEPARKERING - SAMEIER
Hver seksjon kan tilbys inntil ett parkeringsoblat for parkering av kjøretøy på sameiets plasser. Oblatet er unikt for seksjonen og er ikke tillatt leid ut. Hvis oblatet er mistet kan styret hjelpe til med å få utstedt nytt. Bruk av to oblat for samme seksjon er ikke tillatt og kan medføre kontrollavgift for begge kjøretøy.

UTEPARKERING - GJESTER
Gjesteplasser er forbeholdt gjester. Gjester kan parkere uten oblat i inntil tre dager på markerte gjesteplasser. Sameiere kan ikke parkere på gjesteplasser, hverken med eller uten oblat, da det kan medføre kontrollavgift. I de tilfeller hvor en sameier forventer mange gjester (bryllup, bursdager, konfirmasjon osv) kan styret utstede midlertidige tidsbegrensede parkeringsbevis som tillater gjester å benytte sameiets parkeringsplasser i stedet for.

UTEPARKERING - MC
Parkeringsområdet har ett par skraverte og markerte områder som er forbeholdt parkering av MC.

TOMGANGSKJØRING
Tomgangskjøring er ikke tillatt i sameiet på noen av sameiets parkeringsmuligheter.

VASKEPLASS
Styret gjør oppmerksom på at markert vaskeplass for kjøretøy har egne parkeringsregler/tidsbegrensinger. Unngå å parkere her unntatt ved rengjøring av bil.

VASKEPLASS - STRØM
Det er en felles stikkontakt ved utleveringsstasjonen for avfallsposer. Denne kan benyttes fritt ved renhold av kjøretøy, til f.eks. støvsuger eller høytrykksspyler. Det er ikke tillatt å bruke denne for lading av el-biler, motorvarmere til kjøretøy, strøm til bobiler og lignende.

VASKEPLASS - VANN
Vann kan hentes/tilkobles utendørskran på langsiden av hvitt bygg. Normalt setter sameiet ut en slangetrommel her i sommerhalvåret.