Bygninger og fasade

Sameiet består av 37 sameieparter hvorav hver part består av en eierseksjon i eiendommen med tilhørende ideell andel av grunn og påstående bygning med eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til seksjonens leilighet og garasjeplass, og ble opprettet som et sameie i 1999.

BYGNINGSMASSE
Sameiet består av tre bygg, to lysegrå med 16 seksjoner hver og ett mørkegrå med 5 seksjoner. 

I de lysegrå byggene er det fire leiligheter rundt hvert inngangsparti, f.eks 1A,1B,1C og 1D. I første etasje ligger leilighetene A og B mens C og D har andre og tredje etasje. I mørkegrått bygg er det fem leiligheter med forskjellige inngangsparti.

Bygningstype er trebygg. Lysegrå bygg har tre etasjer, de minste leilighetene har første etasje, mens andre og tredje etasje tilhører de store leilighetene. Mørkegrått bygg har en kombinasjon av leiligheter på en eller flere etasjer. Dette bygget er ett tidligere næringsbygg som ombygd til leiligheter.

FASADE-ENDRINGER
Det skal ikke utføres installasjoner/endringer på fasade eller fellesområder uten at dette er godkjent fra styret først. Den enkelte sameier er også ansvarlig for beising av veranda, terrasse og trappegelender, les mer under Beising.

Noen eksempler på utendørsinstallasjoner som skal godkjennes av styret:
1. Fastmonterte markiser og persienner
2. Fastmonterte terrassevarmere
3. Fastmonterte lamper
4. Etablering/endring av gelender for veranda eller terrasse

Noen eksempler på utendørsinstallasjoner som ikke er godkjent:
1. Endring av vinduer (glass kan selvfølgelig byttes hvis skadet)
2. Endring av ytterdør (type)
3. Endring av trapp og gelender