Brann og rømning

Sameiet har felles brannsvarslingsanlegg i alle leiligheter og det er også montert rømningstige i alle leiligheter som er over første etasje.

RØMNINGSSTIGE
Disse foldes ut automatisk når man trekker ut en splint i toppen av de. Spør gjerne styret om du er usikker på hvordan disse skal brukes. Det er veldig viktig at det ikke plasseres ting under dem utendørs, da dette kan hindre dem i å løses ut skikkelig. Ting som plasseres i konflikt med brannstigene kan bli flyttet uten forvarsel.

BRANNVARSLING
Brannvarslingssystemet funger slik at hvis alarmen utløses i din leilighet så går det tre minutter før den så aktiveres i alle leiligheter. Alarmen kan avstilles i kjeller til hvitt bygg hvor brannsentralen står rett innenfor døren.

Alarmen avstilles/resettes på følgende måte:
1. Sett i nøkkel i sentralen og vri om
2. Trykk inn knappen for "Avstill klokker" - dette slår av alarmsirenen
3. Trykk inn "Tilbakestill" og hold knappen inne i minst 3 sekunder
4. Sentralen resetter seg, hvis alarm fortsatt aktiv vil det stå i displayet og alarmsirenen kan bli aktiv igjen. Utfør da pkt.2 og vent litt før du igjen går til pkt.3.

Hvis man har hatt uhell som har gitt røyk kan det hende man må lufte en god del ut før man får resatt systemet.

Det er ikke automatisk overføring til Brannvesenet så ved en reell hendelse må man ringe 110 for å tilkalle nødetater.

Det henvises også til § 14 i vedtektene som omhandler brannanlegg.