Nøkler & Portåpner

Det finnes både nøkkel og portåpner for adgang til garasje og fellesboder.

NØKKEL
For å få tilgang til garasje og boder trengs det nøkkel. Hver leilighet har fått utdelt en nøkkel. Hvis denne kommer bort kan du kontakte styret for å bestille ny - kostnaden for dette er fastsatt til 350kr per nøkkel, som dekkes av faktura som tilsendes sameier i etterkant.

PORTÅPNER
For å få tilgang til garasje kan det også benyttes fjernkontroll/portåpner. Hver leilighet har fått utlevert en portåpner. Hvis den kommer bort eller slutter å fungere kan du kontakte styret for å bestille en ny - kostnaden for dette tas direkte av sameier. I mange tilfeller kan en defekt portåpner fikses med å re-programmeres, styret kan utføre re-programmering. Portåpnere fra andre leverandører gis det ingen garanti for at vil fungere på vår garasjeport.