Avfallshåndtering

Sameiet har nedgravd avfallsløsning for restavfall, papir/papp og plast. Alle sameiere er forpliktet å kildesortere sitt avfall i henhold til gjeldende løsning og regler fastsatt av Ullensaker Kommune. Normalt tømmes papp/papir og plast hver 4.uke mens restavfall tømmes hver 2.uke. Vi viser også til Husordensregler Pkt 3 som omhandler dette temaet.

Poser til matavfall og plastavfall finnes enten i hylla på veggen med avfallsbeholderne eller så finnes det nede i fellesområdet/kjelleren utenfor boden til styret. 

En god sorteringsguide finnes HER.

Ved inn- og utflytting kan man generere større mengder avfall, dette skal da avhendes til Dal Skog da vår avfallsløsning ikke har kapasitet til slike mengder. Det samme gjelder ved oppussing, møbelinnkjøp og andre aktiviterer som produserer mye avfall.

ØRAS
Øvre Romerike Avfallsselskap har miljøstasjonen Dal Skog som ligger 14km fra oss. De tar imot all annen type avfall enn det som kan deponeres i våre avfallsbeholdere.