Eierskifte

Ved eierskifte ønsker styret at følgende utføres av partene.

FLYTTER INN:
Meld fra til styret at du har overtatt som ny sameier og hvilken dato overtagelsen skjer på. Vi trenger å få vite navn på den/de som er ny sameier og deres epost adresse for vår kontaktliste. Skal seksjonen leies ut vil vi gjerne også vite kontakt info på leietagere.

Bestill nytt postkasseskilt (gjennom Posten) med dine postmottagere på denne adresse.

Ta kontakt med GET kundeservice og få aktivert TV+internett abonnement på din seksjon. Meld fra til styret om Huawei modem og GET TV-boks mangler i din leilighet.

Sjekk at du overtar parkeringsoblat for parkering på parkeringsplasser utendørs, nødvendige nøkler og fjernkontroller for adgang til bodene og garasjen.

Ikke kast store mengder emballasje i avfallsbeholderne eller plassert ved siden av dem. Disse har begrenset kapasitet og er beregnet for normale mengder husholdningsavfall. Større mengder avfall må avhendes direkte til Dal Skog.

FLYTTER UT:
Husk at Huawei-modem og GET-TV boks tilhører sameiet og skal ikke fjernes fra leiligheten ved utflytting. Ny sameier gjenbruker dette utstyret. Hvis dette fjernes vil sameiet fakturere gammel sameier for innkjøp av nytt utstyr.

Legg igjen parkeringsoblat for parkering på parkeringsplasser utendørs. Legg igjen nødvendige nøkler og fjernkontroller for adgang til bodene og garasjen.

Ikke kast store mengder flytteavfall i avfallsbeholderne eller plassert ved siden av dem. Disse har begrenset kapasitet og er beregnet for normale mengder husholdningsavfall. Større mengder avfall må avhendes direkte til Dal Skog.