Boder

Alle leiligheter har en sportsbod i kjeller på hvitt bygg. Den enkelte disponerer denne fritt og er selv ansvarlig for at den er forsvarlig låst. Det er også viktig at den som har vært i kjelleren husker å låse etter seg når man forlater den. Sameiet har dessverre hatt episoder med tyveri så alle er oppfordret til å gjøre det vi kan for å sikre våre eiendeler.

Det er ikke tillatt å plassere ting i kjellergangene rundt bodene. Alt som plasseres her kan bli kastet uten videre forvarsel. Sykler som blir plassert her blir satt ute med sykkelstativet uten forvarsel og på eiers egen risiko.

Det henvises også til eget avsnitt om Nøkler.