Forsikring

Sameiet har forsikring gjennom If Skadeforsikring. Ta kontakt med styret for å få oppgitt polisenummer. Styret skal alltid informeres før man benytter seg av sameiets forsikring.

En oversikt over hva forsikringen dekker kan sendes ved henvendelse til styret men vi gjør oppmerksom på at som med alle forsikringer er det mange forbehold og tilfeller hvor forsikringen ikke dekker. Ved bruk av forsikring er det i utgangspunktet sameier selv som må stå for all kommunikasjon mot forsikringsselskap, takstmenn, entreprenører osv.