Fellesutgifter

Sameiet har felleskostnad for alle seksjoner. Denne er beregnet ut fra sameiebrøk og faktura sendes ut fra Frostad & Skyrud. Felleskostnaden faktureres for en måned av gangen og fakturaforfall er normalt den 21.

Felleskostnad skal dekke løpende utgifter i forbindelse med både planlagt og uforutsett vedlikehold, investeringer, vedlikeholdsavtaler, vaktmestertjeneste, regnskapsføring, felles strøm og forsikring. Felleskostnad justeres normalt annet hvert år.

Som en del av faktureringen for felleskostnad faktureres også vår fellesavtale for leveranse av TV+internett fra vår innholdsleverandør. Denne er lik for alle seksjoner og vil justeres om leverandøren justerer sine priser.

Det henvises også til § 11 i vedtektene som omhandler fellesutgifter.